?

Log in

No account? Create an account
SO I DID SOME LIVE ART PERFORMANCES... - no_us3rname's livejournal [entries|archive|friends|userinfo]
no_us3rname

[ website | GARDENOFEYES.com ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

SO I DID SOME LIVE ART PERFORMANCES... [Dec. 3rd, 2008|04:36 pm]
no_us3rname
[music |butthole surfers - psychic... powerless... another man's sac]

So I did a bunch of live art performances in a row in november last month.
I had a bunch of them in Tilburg (zaal16, paradox, halloffame + my very first living room gig!), one in Amsterdam on a motorboat called the MS Stubnitz and one in Maastricht's LandBouwBelang.. all of them went great in their own way. I did a gig in the Hall of Fame on november 21st, opening up the Night of Art & Music's 4th edition.. it became the most heavy, meanest, freakiest and rawest out-of-control and unhealthy live art performance I've done to date. The show included the heaviest music by the Butthole Surfers, no lights in the room, only heavy and intense stroboscopic light effects and the use of a smoke machine. And since my sweet cousin was there with her adorable camera, she had the opportuniy of documenting it all. So, without further ado, I present to you THE PROGRESSION OF A FREAKED-OUT LIVE ART PERFORMANCE on NOV 21st 2008, in Tilburg holland:
there's smoke comin from my ass!
this is where i folded the two panels on top of eachother and continued on the backside of one of them. this is also where it got really dirty. and unhealthy (eating + spitting paint).


this is where i folded the two panels back into its original position again. now we have some kind of grim, abstract and soaked up painting as a result..
or, just a mess.. however you wanna look at the many possibilities that are art...the final shot and result of a 23minute piggy-like mess-around with paint.THANKS A LOT TO FEMKE VAN BEERS for all the nice pictures!!
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2008-12-28 11:20 am (UTC)
Wow Levi dit is misschien echt heel persoonlijk om zomaar hier allemaal neer te zetten maar ik wil een paar dingen zeggen. Allereerst; ik zei je dat het eindresultaat er niet toe deed, maar dit eindresultaat is wel echt heel gaaf! Maar wat ik het liefst wil zeggen is dat ik graag zou zien dat je de kwasten en kronkeltjes en krullerige lijnen een keer los laat. Dat je NOG lichamelijker bent met je materiaal. Ik vind het er zo ontzettend vet uitzien, en dan komt er weer zo'n Tim Burtonkrul voorbij (nou ben ik natuurlijk de persoon die helemaal niks tegen Tim Burtonkrullen heeft) Maar het doet zo'n afbreuk aan de rauwheid van het geheel. Dan lijkt het nog zo berekenend. Het zou nog duizend keer imposanter zijn als je je compleet laat gaan en alle controle over compositie en kleur en lijn verliest. Dat het ECHT alleen de actie is die het kunstwerk maakt. Dat je het met je hele lijf maakt, behalve met je hersenen. Ik denk dat er dan misschien wel echt de meest donkere en smerige dingen aan het licht komen, en je weet dat ik die graag zie. Je moet het verder ook niet zien als kritiek ofzo, maar meer als een soort van droom van mij, hahah. Ik wil gewoon weten wat er gebeurt als je alles wat je hiervoor hebt gedaan los zou laten, niet meer in je achterhoofd hebt. Dat het echt alleen Levi is hoe hij op dat moment is. Ik ben benieuwd. In ieder geval vond ik het echt gaaf je aan het werk te zien en ik krijg ook weer zin om zelf dingen te maken hierdoor. Dus voel je gevleid, want ik sta al meer dan een jaar droog, wat dat betreft.
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-12-28 11:21 am (UTC)
Dit was trouwens Yvonne, maar dat had je denk ik wel door.
(Reply) (Parent) (Thread)